Banner trang tin tức

Hoàng Gia Phát: Giá trị sẽ chia

ĐỒNG ĐỘI: Là Tinh thần đồng đội, bao gồm: Đồng tâm, Tập thể và Chân tình. Mọi thành viên đều được quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và cùng đồng tâm hướng đến một mục tiêu chung “vì sự thành công của khách hàng và sự phát triển của Hoàng Gia Phát Land”.

TÔN TRỌNG: là Tôn trọng cá nhân, bao gồm: Nói thẳng, Lắng Nghe và Bao dung. Ở Hoàng Gia Phát Land, cấp dưới có thể nói thẳng với cấp trên, không phân biệt vị trí cao thấp, quan hệ thân sơ. Người Hoàng Gia Phát Land chấp nhận mọi người như họ vốn có, cả mặt mạnh, mặt yếu, cả điểm tốt và chưa hoàn thiện, đồng thời, tạo điều kiện tối đa để các thành viên được là chính mình, được thực hiện những hoài bão của mình.

GIÁ TRỊ SẺ CHIA: Hoàng Gia Phát Land xác định thành công trước hết là mang lại giá trị cho mọi người. Tại Hoàng Gia Phát Land, lãnh đạo có trách nhiệm chăm lo cho nhân viên. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Hoàng Gia Phát Land là một đội ngũ chuyên nghiệp có tính nhất quán cao. Mọi ứng xử đều phải theo quy tắc ứng xử. Mọi người đều có quyền tự do của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác.

Giá trị chia sẻ đúng chuẩn mực sẽ nâng cao tính Chuyên nghiệp - Hiệu quả. Đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, giúp phát triển bền vững.

Tin liên quan
ĐỐI TÁC
Copyright ©2017
   Designed by VinaDesign